Thực hiện  kế hoạch của phòng Giáo dục & Đào tạo Đức Thọ, chiều 05/04/2018 trường Tiểu học Đức Quang tổ chức ...