Hướng tới kỷ niệm ngày thành lâp QĐND Việt Nam 22/12 . Liên đội trường tiểu học Quang Vĩnh phối hợp với giáo viên  đã tổ chức lao động, don vệ sinh tai khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã . Đây là hoạt động thiết thực nằm trong các hoạt động của nhà trường nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ. Thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.